GASCO TECH s.r.o.

T-kus s ocelovým výstupem

T-kus je konstruován pro použití bez konečného zavaření zátky.
Na těle T-kusu je vnější závit, který je ve spodní části osazen těsnícím O-kroužkem, který slouží jako těsnící prvek
při osazení kulového uzávěru při provádění navrtávky pod tlakem plynu a následně k dotěsnění krycího víka.
Vnitřní závit v těle T-kusu slouží k osazení zátky.
Na horní a spodní části zátky jsou osazeny těsnící O-kroužky (T-kus je tedy zabezpečen použitím tří kusů těsnících O-kroužků). V závitu zátky jsou navíc drážky, které slouží k částečnému čištění závitu při osazování zátky.
Ocelová odbočka příslušné dimenze je navařena metodou TIG a konec odbočky je upraven pro V-svar.